Z oktobrom Ljud nadaljuje soustvarjanje evropskega projekta RIOTE 3 (Rural inclusive outdoor theater education), kjer bomo v naslednjih dveh letih sodelovali s sedmimi različnimi gledališkimi organizacijami iz šestih različnih držav: Take Art (Združeno kraljestvo), Teatro Nucleo (Italija), Shoshin Theatre Association (Romunija), Protagon e.v.(Nemčija), Une idee dans l’air (Francija), Sinum Theatre (Madžarska) in Utca-SzAK (Madžarska).
Hvala Gezi Pinterju (Sinum Theatre) in programu Evropske unije Erasmus +

17_13x23
EU flag-Erasmus+_vect_POS [CMYK]

“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.”

——————————

From October 2020 on Ljud continues to co-create European project RIOTE 3 (Rural Inclusive Outdoor Theater Education), in which we will cooperate with seven different theatre organisations from 6 diferent countries in the next 24 month: Take Art (UK), Teatro Nucleo (Italy), Shoshin Theatre Association (Romania), Protagon e.v.(Nemčija), Une idee dans l’air (France), Sinum Theatre (Hungary) in Utca-SzAK (Hungary).
Thanks to Geza Pinter (Sinum Theatre) and program of Eu Erasmus +

17_13x23

EU flag-Erasmus+_vect_POS [CMYK]

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“


From October 2020 on Ljud continues to co-create European project RIOTE 3 (Rural Inclusive Outdoor Theater Education), in which we will cooperate with seven different theatre organisations from 6 diferent countries in the next 24 month: Take Art (UK), Teatro Nucleo (Italy), Shoshin Theatre Association (Romania), Protagon e.v.(Nemčija), Une idee dans l’air (France), Sinum Theatre (Hungary) in Utca-SzAK (Hungary).
Thanks to Geza Pinter (Sinum Theatre) and program of Eu Erasmus +

17_13x23

EU flag-Erasmus+_vect_POS [CMYK]

“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.“