Oktobra 2022 smo v okviru Kulturno – umetniškega društva Ljud izvedli 6-dnevno mednarodno usposabljanje za mladinske delavce in druge, ki delajo z mladimi, z naslovom MIND YOUR BODY. Namen usposabljanja je bil opremiti udeležence z metodami in tehnikami interaktivnega fizičnega in improvizacijskega gledališča, ki jih bodo nadalje lahko uporabili pri svojem delu z mladimi. Usposabljanja se je udeležilo 20 udeležencev iz sedmih držav. Partnerske organizacije, od koder so prihajali udeleženci so: Creative Youthland (Grčija), Ocean znanja (Hrvaška), Crooked House Theatre Company (Irska), SINUM Theatre Laboratory Association (Madžarska), LOS JOVENES IMPORTAN AHORA (Španija), Mladinski center Zagorje ob Savi (Slovenija), Daj mi ruku (Srbija).

S spremljanjem dejavnosti udeležencev pred usposabljanjem in po njem smo ugotovili pozitivne učinke udeležbe na usposabljanju na udeležence in mlade, s katerimi delajo. Učinke smo merili s pomočjo anketnih vprašalnikov, ki so jih udeleženci izpolnjevali tik pred usposabljanjem in en mesec po usposabljanju.

Ugotovili smo:
– povečanje telesnih dejavnosti udeležencev po usposabljanju MYB;
– povečanje vključevanja telesnih dejavnosti v delo udeležencev z mladimi po usposabljanju MYB;
– udeleženci so po usposabljanju veliko bolj zadovoljni s svojim zdravjem kot pred usposabljanjem, so bolj samozavestni, imajo manj strahu pred javnim nastopanjem, so bolj aktivni v civilni družbi in so bolj pripravljeni sodelovati z drugimi.
– Udeležba na usposabljanju je po lastnih navedbah udeležencev močno vplivala na dejavnosti, ki jih izvajajo pri svojem delu z mladimi.

 

Projekt je sofinancirala Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorjev in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Nacionalne agencije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.