pocsetnica-zemljevidek

.

Otvoritev v torek, 13. 4., ob 17.00 pred Galerijo Vžigalica.

Galerija na prostem z vhodom iz Galerije Vžigalica (Trg francoske revolucije 7) in izhodom v Studio 8 (Soteska 8 ) bo obratovala 24 ur dnevno do konca

Vstopnina 0 € (dijaki, študentje in upokojenci imajo 50 % popusta).

V galeriji je dovoljeno kajenje.

Mlad umetniški kolektiv Kud Ljud bo 13. 4. ob 17. uri otvoril prvo ljubljansko »ready-made galerijo na prostem«. Pocestnica, z vhodom iz prostorov Galerije Vžigalica na Trgu francoske revolucije 7 in izhodom v Studio 8 (Soteska 8, nasproti gledališča Glej), bo delovala po progresivnem topološkem principu “okrog obrnjenega štumfa”. Mladi ustvarjalci iz Slovenije, Poljske, Portugalske, Avstrije, Makedonije in Madžarske, ki jim ustaljene umetnostne predstavitvene prakse ne zadoščajo, bodo s svojimi vsebinami osmislili ulice, izpostavili stene okoliških hiš, odprli okna, napolnili korita za rože, presenetili hidrante in razvedrili javne svetilke …

»Pocestnica direktno nagovarja vsakogar, predvsem pa naključne mimoidoče, ki sta jim sodobna umetnost in galerijska dejavnost španska vas in lanski sneg.«

Ulična galerija bo z uporabo »ready-made« principov reinterpretirala konkreten javni prostor in tako postavljala “na ogled” obstoječe urbane kompozicije, pejsaže, instalacije in artefakte. Širša javnost bo neposredno vključena v debato o namembnosti javnega prostora, o razmerju med veščino in konceptom v sodobni umetnosti ter njenem “elitiziranem” statusu. Posamezni umetniki bodo pod okriljem Pocestnice izvedli tudi več krajših performansov.

Projekt, ki je naravnan interdisciplinarno in bo potekal v soorganizaciji z Zavodom SCCA–Ljubljana in Studiom 8, bo zaključil »Odprto hišo v Ljubljani«, sklop delavnic in seminarjev, ki ga v okviru mednarodnega programa neformalne umetniške mobilnosti H.O.M.E. – Houses for Open Mobility Exchange, s finančno podporo Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije, vodi in organizira Kud Ljud.

Se vidimo tam!

Člani skupine Ljud

P.S. Za več podatkov nas prosim pokličite na 031 403 525 ali nam pišite na kudljud@gmail.com

ljud2studio8_logoscca-servis-logo

educulturelogoeac_culture_4c_enpocsetnica-zemljevidek

..

Opening on Tuesday 13th April at 17.00 in front of galerija Vžigalica, Trg francoske revolucije 7

The gallery will be open 24 hours a day

Admission 0 € (schoolchildren, students and pensioners have 50% discount)
Smoking is allowed in the gallery.

The young artistic collective Ljud will launch the first “ready-made outdoor gallery” in Ljubljana on the 13th April at 17:00. Pocestnica, with its »entrance« from the Vžigalica Gallery (Trg francoske revolucije 7) and its »exit« in Studio 8 (Soteska 8 – opposite the Glej theatre), will operate according to the progressive topological principle of the »inverted sock«. Young artists from Slovenia, Poland, Portugal, Austria, Macedonia and Hungary, for whom established art practices are not entirely sufficient, will use their own content to give a deeper meaning to the streets, artistically expose the walls of surrounding houses, open the window, fill the flower boxes, surprise fire hydrants and entertain some public lamps …

»The Pocestnica gallery directly addresses everyone, especially random by-passers, for whom contemporary art practices and hermetic gallery activities are all greek «

The outdoor gallery will be using the “ready-made” principles to reinterpret concrete public space and expose existing urban compositions, landscapes, installations and artifacts. The general public will be directly involved in the debate on the purpose of public space, the relationship between skill and concept in contemporary art and its “elite” status. Individual artists will also conduct a series of short performances.

The project, which is interdisciplinary oriented will be held in co-organization with the Institute for contemporary art SCCA-Ljubljana and Studio 8, it will also conclude the “Open House in Ljubljana”, a set of workshops and seminars which will be conducted and organized by the Ljud group as part of their international program on informal artistic mobility H.O.M.E. – Houses for Open Mobility Exchange, supported by the Directorate of Culture at the European Commission.

See you there!

Members of the Ljud group

P.S.: For more information call us on 031 403 525 or email us at kudljud@gmail.com

ljudscca-servis-logo1studio8_logoeduculturelogo1

eac_culture_4c_en1