Kultura “do vrat” – Cirkuliranje in Ambasade, skupen projekt Zavoda Bufeto in Kuda Ljud, temelji na iskanju novih ciljnih skupin občinstva in s tem novih formatov kulturno-socialnega dela v soseskah. Projekt tudi ohranja živi stik z manjšimi skupinami gledalcev v času Covid-a.

bs7_fotka_4

S svojo produkcijo in izobraževanjem bo Zavod Bufeto “zacirkuliral” po mestnih četrtih Ljubljane. Ker v mestu (še) ni prostora, ki bi bil namenjen zgolj cirkuški dejavnosti, bomo cirkus pripeljali do vrat gledalcev, in to tistih, ki se (še) ne zavedajo, da so cirkuški obiskovalci. V sodelovanju z že uveljavljenimi in še uveljavljajočimi ustvarjalci smo oblikovali zanimiv in kakovosten program za vse, ki živijo zunaj mestnega središča in redko zahajajo v gledališča.

Kud Ljud bo istočasno v spalnem naselju BS7 izvajal umetniške intervencije (Namizno gledališče, Lokalni junak, lutkovne miniaturke), intervjuje s prebivalci ter okrogle mize, da bi izvedeli, kaj pravzaprav od kulture stanovalci blokovskih sosesk potrebujejo oz si želijo. Skupne izkušnje bomo delili z mednarodnimi partnerji, ki tudi obujajo soseske v nemških mestih Dresden in Chemnitz. S projektom Ambasade bomo stanovalce soseske Bratovševe in Glinškove ploščadi povezali s prebivalci soseske Prohlis v Dresdnu. Ti se bodo med seboj dopisovali, izmenjevali osebne zgodbe in predmete ter se v letih 2021/22 tudi fizično obiskali.

V okviru projekta sodelujemo z zavodom Bufeto in Kulturno – ekološkim društvom Smetumet ter izvajamo dve zaposlitvi za določen čas 12 mesecev.
Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in Evropski socialni sklad Evropske Unije.
vsi logoti