– DIALOG DVEH EVROPSKIH SOSESK (NAMIZNO GLEDALIŠČE)

Med 1. in 3. oktobrom smo ponovno združili moči s prebivalci soseske BS7, kjer smo izvedli etide namiznega gledališča in zaključni dogodek s kreativnim piknikom v parku na Mucherjevi ulici.

Prispevek o dogodku na Valu 202.

Velika zahvala prebivalcem BS7 in partnerjem: SMG, Kulturno-ekološkemu društvo Smetumet ter Zavodu Bufeto. Projekt je bil podprt s strani MOL/Oddelka za kulturo.
MOL logotip_barvni_mali_cmyk_2