Unikum – Kulturni center univerze v Celovcu, nas je povabil, da pripravimo site-specific projekt, ki bo preko avtobusne linije Alpe-Adria povezal koroško in slovensko prestolnico. Osporavana avtobusna linija pelje čez zgodovinsko obremenjeni Ljubelj/Loiblpass in bo postala prizorišče potujočega gledališča. To bo zapuščene prostore ob poti polnilo z novimi vsebinami — dokumentaristični pristop umetnikov bo tematiziral komplicirano razmerje obeh mest in dežel ter življenjsko situacijo soseske. Posebna vloga bo namenjena potnikom in potnicam: v laboratoriju kulturne izmenjave boste doživeli približevanje Ljubljani kot potovanje v neznano.

steilpass

Na avtobusu duhov bo LJUD posadka poskrbela za vaše ugodno počutje, povabljeni boste, da so-ustvarjate nenavadni izlet. Pričakujte nepričakovane nezgode in izredne vmesne postanke, na katerih bomo skupaj odkrivali zgodovino in preteklost krajev in ljudi ter skozi njih tudi samega sebe.

STRMO SEDLO je zasnovano kot 12-urna akcija, pri čemer služijo kot oder tako (tehnično opremljeni) alpe-adria avtobus kot tudi redne in izredne avtobusne postaje. Zaradi omejene kapacitete avtobusa (pribl. 40 potnikov za eno vožnjo) bomo dogodek uprizorili trikrat – 3., 4. in 5. junij.

Prijavite se lahko tukaj

Naši posebni gostje:
Boris Magdalenc in audio projekt “Afterlife Woodland” britanskega French & Mottershead *

* »Afterlife Woodland« — avdio umetniško delo popelje poslušalca v najbolj intimne prostore, katere paradoksalno nihče med nami ne bo nikoli izkusil: razkroj telesa po smrti.

Posebna zahvala vsem lokalnim prebivalcem, še posebej pa Herti Malle, Danici Katona, Jožetu Romšak and Johannu Schütz!


Unikum – cultural centre of Klagenfurt university, invited LJUD to create a site-specific project with a Alpe-Adria bus line connecting Carinthian and Slovenian capital through historically burdened Loibelpass. Bus line with its abandoned places will become “stage” for travelling theater and will be filled with new contents – documentary approach of the artists will discuss complicated relationship of both cities, both countries and living situation of the neighborhood.

steilpass

Ljud group will take care for your well-being on this 12 hour long “ghost bus” trip, you will be invited to co-create this extraordinary trip. Expect unexpected incidents and special in between stops. Together we will reveal history, explore the past of the places and of local people and in the enddiscover also ourselves…

Because of limited capacities of the bus (40 passengers for one ride), the tour will be staged
three times – 3rd, 4th in 5th june. To book your ticket go here

Our special guest are Boris Magdalenc and audio project “Afterlife Woodland” by French & Mottershead (UK)*

* Afterlife Woodland is an audio artwork that transports the listener to the most intimate of places, which paradoxically none of us will ever actually experience: our body’s decomposition after death.

Special thanks go to all the local people, especially to Herta Malle, Danica Katona, Jože Romšak and Johann Schütz!


steilpass

Plus d’information disponible en anglais.