DANES SKALA, JUTRI VETER!
MESTNE METAMORFOZE

Mestne metamorfoze niso klasična predstava, tudi niso instalacija, glasbena ali gibalna improvizacija. So povsem nova uprizoritvena umetniška forma, ki v svojih elementih združuje prvine vseh zgoraj navedenih oblik. Njen cilj je igrivo umetniško poigravanje s »tukaj in zdaj!« urbanega prostora, njena sredstva so učinkovite vizualne podobe, ostri poudarjeni ritmi, zborovske scene, nadrealistični prizori in nepričakovan humor, glavni akter te nove forme pa je sam urbani prostor.


TODAY THE ROCK, TOMORROW THE WIND!
CITY METAMORPHOSIS

City metamorphosis is not a classical performance, nor an installation, nor music or movement improvisation. Above else it is a new performing art form, which in its elements combines all mentioned forms. It aims to play artistically with the »here and now!« of urban space, its means are efficient visual images, sharp accentuated rhythms, choral and surreal scenes, unexpected humor, and the main actor of this new form is the urban space itself.TODAY THE ROCK, TOMORROW THE WIND!
CITY METAMORPHOSIS

City metamorphosis is not a classical performance, nor an installation, nor music or movement improvisation. Above else it is a new performing art form, which in its elements combines all mentioned forms. It aims to play artistically with the »here and now!« of urban space, its means are efficient visual images, sharp accentuated rhythms, choral and surreal scenes, unexpected humor, and the main actor of this new form is the urban space itself.

Comments are closed.