Nova premiera!

Kar smo (bili) je glasbeno-plesni dogodek, ki obuja rituale združevanja. Navdih črpa v celonočnih plesih, ki jih poganja hipnotični techno. Ples v takih kontekstih ni zgolj neskončna hoja na mestu, ampak postane družbeno dejanje, ki predpostavlja radikalno sprejemanje različnosti. Kar smo (bili) je povabilo k vzpostavitvi skupnosti onkraj obstoječega jezika. Kar smo (bili) je poziv h gibalni osvoboditvi vseh prisotnih.

19.6. je bila premierno uprizorjena glasbeno-gibalna osvoboditev Kar smo (bili). Sledili sta ponovitvi na Ani Desetnici v Ljubljani (3.7.) in na festivalu Ne-festival gledališča zatiranih v Gornjem Gradu (5.8.).
DJ: Teodor G.
Ples: Nina Vombergar, Grega Močivnik in ostali
Produkcija: Kud Ljud, koproducent: MG+MSUM
Trajanje: 35 min


New premiere!

What we are (were) is a music-dance event evoking the rituals of coming together. It draws inspiration from all-night dancing driven by hypnotic techno music. In such a context dancing no longer means just endlessly walking on the spot, rather it turns into a social activity presupposing radical acceptance of all that is different. What we are (were) is an invitation to establish a community beyond the existing language. It is a call to free all who are present through movement.

On the 19.th of June the new musical movement liberation What we are (were) was premiered in front of Museum of Contemporary Arts in Ljubljana. The »liberation« also happend at Ana Desetnica Festival in Ljubljana (3.7.) and at The Festival Non-festival of the Theatre of the Oppressed in Gornji Grad.
DJ: Teodor G.
Dancers: Nina Vombergar, Grega Močivnik and others
Producer: Kud Ljud; Co-producer: MG+MSUM
Length: 35’


New premiere!

What we are (were) is a music-dance event evoking the rituals of coming together. It draws inspiration from all-night dancing driven by hypnotic techno music. In such a context dancing no longer means just endlessly walking on the spot, rather it turns into a social activity presupposing radical acceptance of all that is different. What we are (were) is an invitation to establish a community beyond the existing language. It is a call to free all who are present through movement.

On the 19.th of June the new musical movement liberation What we are (were) was premiered in front of Museum of Contemporary Arts in Ljubljana. The »liberation« also happend at Ana Desetnica Festival in Ljubljana (3.7.) and at The Festival Non-festival of the Theatre of the Oppressed in Gornji Grad.
DJ: Teodor G.
Dancers: Nina Vombergar, Grega Močivnik and others
Producer: Kud Ljud; Co-producer: MG+MSUM
Length: 35’

Comments are closed.