Zaključilo se je 2-letno sodelovanje pri projektu RIOTE2 (Rural inclusive outdoor theater education2). Poleg Ljudove knjige »Delo na cesti« in priročnika »Rural touring handbook« je partnerstvo privedlo tudi do 3 krajših dokumentarnih filmov – o italijanski skupini Teatro Tascabile di Bergamo, angleški skupini Broken spectacles in o slovenski skupini Ljud (to smo mi :))

Namesto prazničnih voščil vam letos podarjamo 3 kratke filme!

No one can be replaced:

Emotions behind the objects:

Towards a playful being:

Avtor inspirativnih filmov je Ruman Gabor, član madžarske partnerske ekipe Control studio. Navdušeni smo nad njegovim radovednim pogledom izza kamere! Hvala Gabor 🙂

Za deljenje znanja in veščin se zahvaljujemo vsem našim partnerjem! Broken Spectacles/Dartington Arts in Take Art (Združeno kraljestvo), Teatro Tascabile di Bergamo (Italija), Shoshin Theatre Association (Romunija), Control Studio in Utca-SzAK (Madžarska). Posebna zahvala gre Gezi Pinter – da nas je vse skupaj povezal!

Filmi so nastali kot del projekta RIOTE2 , ki ga sofinancira program Evropske unije Erasmus+.

logo slo