steilpass

Unikum – Kulturni center univerze v Celovcu, nas je povabil, da pripravimo site-specific projekt, ki je preko avtobusne linije Alpe-Adria povezal koroško in slovensko prestolnico. Osporavana avtobusna linija pelje čez zgodovinsko obremenjeni Ljubelj/Loiblpass in je postala prizorišče potujočega gledališča. To je zapuščene prostore ob poti polnilo z novimi vsebinami — dokumentaristični pristop umetnikov je tematiziral komplicirano razmerje obeh mest in dežel ter življenjsko situacijo soseske. Posebna vloga je bila namenjena potnikom in potnicam: v laboratoriju kulturne izmenjave so približevanje Ljubljani doživeli kot potovanje v neznano.

[nggallery id=37]

Več informacij in fotografskega materiala najdete tukaj

Za sodelovanje se zahvaljujemo našim posebnim gostom Borisu Magdalencu, Tomažu Podobnikarju, Juriju Konjarju in britanskemu French & Mottershead, ki nas je navdušil z audio projektom “Afterlife Woodland”*
* »Afterlife Woodland« — avdio umetniško delo popelje poslušalca v najbolj intimne prostore, katere paradoksalno nihče med nami ne bo nikoli izkusil: razkroj telesa po smrti.

Posebna zahvala vsem lokalnim prebivalcem, še posebej pa Herti Malle, Danici Katona, Jožetu Romšak and Johannu Schütz!


Unikum – cultural centre of Klagenfurt university, invited LJUD to create a site-specific project with a Alpe-Adria bus line connecting Carinthian and Slovenian capital through historically burdened Loibelpass. Bus line with its abandoned places will become “stage” for travelling theater and will be filled with new contents – documentary approach of the artists will discuss complicated relationship of both cities, both countries and living situation of the neighborhood.

steilpass

Ljud group will take care for your well-being on this 12 hour long “ghost bus” trip, you will be invited to co-create this extraordinary trip. Expect unexpected incidents and special in between stops. Together we will reveal history, explore the past of the places and of local people and in the enddiscover also ourselves…

For more information and photos go here

Our special guest are Boris Magdalenc and audio project “Afterlife Woodland” by French & Mottershead (UK)*

* Afterlife Woodland is an audio artwork that transports the listener to the most intimate of places, which paradoxically none of us will ever actually experience: our body’s decomposition after death.

Special thanks go to all the local people, especially to Herta Malle, Danica Katona, Jože Romšak and Johann Schütz!


steilpass

Plus d’information disponible en anglais.

Comments are closed.